Jsme výrobci a prodejci průmyslových dopravníků

Současnost

Fima AB TECHnology, s.r.o. se zabývá výrobou a servisní činností v oblasti pásové dopravy již více než devatenáct let. Stěžejní je pro nás výroba dopravníků různých konstrukcí, separátorů kovů pro sypké i tekuté směsi,  komponentů k dopravníkům a jejich zabudování do linky objednavatele.  

Působíme v celé ČR ,zejména na Moravě, další téměř třetinu objemu produkce tvoří slovenský trh.